Forskjellen på ledere i offentlig og privat sektor

Det er store kulturforskjeller i arbeidslivet mellom USA og Norden (det er forskjeller innad i Norden også, men USA er veldig forskjellig fra Norden på mange måter). Tross dette finnes det lite norsk forskning på ledelse av ordentlig vitenskapelig karakter, vi henter ting fra USA og håper det passer eller vi håper vi kan nok om kulturforskjellene til å tilpasse funnene til nordiske forhold.

Continue reading “Forskjellen på ledere i offentlig og privat sektor”