Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.

Eric Nævdal, Dr.Scient i miljø- og ressursøkonomi, Seniorforsker ved Frischsenteret forteller oss i Dagbladet at

vår viten om dette [biologi] er så begrenset at om en skal bruke biologisk kunnskap for å utforme for eksempel sosialpolitikk, kan man gjøre riktig stor skade.

Dette er feil og historieløst. I det følgende vil jeg forklare hvorfor.

Continue reading “Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.”