Statistikkskolen, kapitel 2: Veldig enkel hypotesetesting

Når jeg lærer meg ting, skriver jeg om det. Det hjelper meg å tenke. Det gjør at jeg skriver mye feil, men det er greit: Det hjelper meg å tenke, og blir feil påpekt, retter jeg dem.

Den mest vanlige bruken av statistikk innen samfunnsfag, er denne: Er to grupper like eller ikke? Dette samsvarer med den grunnleggende tesen i all vitenskap: Er observerte fenomener lovmessige eller tilfeldige? Blir pasienter virkelig mindre depressive av terapi, og kan Såsakallen kurere dårlige rygger? I begge tilfeller er det mulig å undersøke folk etter kuren, og så undersøke hvor sannsynlig det er at de faktisk ble bedre. Ble de det, er det noen underliggende lover bak, ble de ikke det, er de observerte resultatene tilfeldige.

Continue reading “Statistikkskolen, kapitel 2: Veldig enkel hypotesetesting”

Statistikkskolen, kapitel 1: Grunnleggende statistikk

Når jeg lærer meg ting, skriver jeg om det. Det hjelper meg å tenke. Det gjør at jeg skriver mye feil, men det er greit: Det hjelper meg å tenke, og blir feil påpekt, retter jeg dem.

Jeg tenkte jeg skulle begynne første kapitel av statistikkskolen med det aller mest grunnleggende i statistikk: Korrelasjon. Korrelasjon handler om hvordan ting varierer, og all statistikk, nesten, handler om ting som på en eller annen måte varierer sammen. De fleste kan et eller annet om korrelasjon, og de fleste kan et eller annet om at dersom ting korrelerer, så har de kanskje, eller kanskje ikke, en sammenheng; og at det ikke er mulig å si om to ting at de er årsaker til hverandre selv om de korrelerer aldri så mye.

Jeg antar én ting her: At du ikke trenger å overbevises om at dette er lurt å kunne, men at du har behov for å forstå grunnleggende statistikk. Hvorfor det er lurt å kunne slikt som dette kommer i en seinere artikkel. 

Continue reading “Statistikkskolen, kapitel 1: Grunnleggende statistikk”