Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste

Forskningen viser at dersom det skal være stor sjanse for å velge riktig medarbeider av de som søker til en stilling, er det nødvendig å vite svært mye om stillingen på forhånd, og å bruke formelle metoder. Magefølelsen, som mange mener vi ikke må glemme, kan være til god hjelp hvis ambisjonsnivået bare er å finne en som ikke må sies opp. Det er veldig lite bevissthet rundt det at det er forskjell på folk, og at de beste yter svært mye mer enn de som bare er middels.  Nyttekalkulatoren er et forsøk på å illustrere dette. Men hvor flinke er bedrifter til å legge til rette for å være tryggest mulig på at den de ansetter, er den beste de kunne ha valgt?  Ikke imponerende flinke, viser undersøkelsen.

Continue reading “Avslørende fra Profiles om hvordan bedrifter finner – eller lar være å finne – de beste”

Forskning: Er det mulig å vurdere mennesker basert på profilene deres på sosiale nettsteder?

Ja, det er faktisk mulig å vurdere mennesker nokså nøyaktig basert på hvordan de oppfører seg på nett, foreslår Donald H Kluemper & Peter A. Rosen (Journal of Managerial Psychology 24(6) pp 567-580/DOI 10.1108/02683940910974134). 63 mennesker vurderte seks personer basert på profilene deres på sosiale nettsteder. De 63 menneskene vurderte profilene på 378 målepunkter. Disse seks menneskene ble også personlighetstestet, og resultatene ble sammenlignet.

Continue reading “Forskning: Er det mulig å vurdere mennesker basert på profilene deres på sosiale nettsteder?”

Bli ekspert på personlighetstesting!

I et nylig innlegg i bloggen sin Hevder Dilbert-tegneren Scott Adams at man bare trenger å kunne 12 ting om noe for at noen som ikke kan noenting skal tro en er ekspert.

Så da tenkte jeg:

Er jeg ekspert på noe? OK, jeg er ekspert på arbeidspsykologisk personlighetstesting. Men er det så mye som 12 helt forskjellige ting det er mulig å kunne om personlighetstesting som kan få andre til å tro at en er ekspert?

OK, her er forslaget mitt. Og siden jeg er større data-ekspert enn Scott Adams kan lista mi bli nummerert. Continue reading “Bli ekspert på personlighetstesting!”

Hvorfor næringslivet bør frykte FrPs kulturpolitikk

FrPs kulturpolitikk, som enkelt går ut på at kulturen skal overlates til markedet, vil bidra til utarming av industrien fordi de som legger grunnlaget for rikdommen vår trenger kultur for å holde seg kreative. Ideer kommer ikke av seg sjøl.

Continue reading “Hvorfor næringslivet bør frykte FrPs kulturpolitikk”

Feil på feil på feil om personlighetstesting

Sendt som bidrag til Dagbladet 2008-04-17

Det følgende nnlegget ble rutinemessig refusert noen timer etter innsendelse. Nåvel. Jeg har tidligere klaget over at innlegg som ikke inneholder personangrep blir refusert uten videre, og her burde jeg vel ha mitt på det tørre sånn sett, men Rudi Myrvang hadde et genialt tilsvar rett etterpå, og hans innlegg gjorde mitt overflødig, for å si det sånn.

Continue reading “Feil på feil på feil om personlighetstesting”

Å sage over andres greiner

Richard Wicklund-Hansen forklarer i Ukeavisen Ledelse 2/2008 at en gruppe amerikanske universitetsbroilere sager over greina de sitter på idet de publiserer en artikkel (Morgeson et. al, 2007) som setter spørsmålstegn ved deres egne personlighetstesters evne til å forutsi arbeidsprestasjoner, og han beklager seg videre over at jeg bruker de samme testene. Til dette er det å si at jeg bruker ikke amerikanske tester til rekruttering. De aktuelle artikkelforfatterne lager ikke tester. Markedet etterspør ikke arbeidsprestasjoner, markedet etterspør kunnskap om kandidatenes personlighet, og det kan testene predikere. Mer detaljert: Continue reading “Å sage over andres greiner”

Seniorer billig til salgs her, De

Trykket i Ukeavisen Ledelse 10. februar 2006.

 HR Norge og Mandag Morgen rapporterer at seniorer – definert som mennesker over 45 – regnes som svært lite attraktive for svært mange bedrifter. Senter for Seniorpolitikk rykker ut til forsvar for de eldre, og HR Norge er også bekymret. Det er knapt noe som tyder på at det er noe saklig i veien med argumentene de kommer med – men jeg synes de er lite offensive. Det virker på meg som om hovedtyngden i budskapet er at seniorer ikke er så dyre som man skulle tro. Eksempler på produktive seniorer gir inntrykk av at det tross alt er unntak det snakkes om. Det fokuseres lite på hva vi vet om seniorers eventuelle unike positive bidrag til bunnlinjen. Det later til at dette perspektivet også stort sett er betegnende for norsk forskning, selv om det finnes hederlige unntak.

Continue reading “Seniorer billig til salgs her, De”