Skolen belønner plikttro og nevrotiske elever

forskning.no melder at svenskene har gjort noe jeg har ønsket meg lenge – personlighets- og IQ-testet elever for å finne ut hvilke personlighetsfaktorer som er relevante for å få gode karakterer.

Karakterer er høyst tvilsomme som prediktorer for leveringsdyktighet i arbeidslivet (og også akademisk for den saks skyld), men det må være rimelig å anta at de ser noe om hva slags innsats som belønnes i skolen. 

forskning.no melder nå at skolen belønner plikttro og nevrotiske elever.

Om testen som ble brukt, melder forskning.no

Kartleggingen av elevene ble basert på ”de fem store”, en psykologisk kategorisering for å vise hvilke typer atferd og trekk som forklarer variasjon mellom personligheter.

Og det er jo riktig. 

Big Five har jeg skrevet mye mer om her: Om gyldighet og ugyldighet i personlighetstesting.

Noe som er litt kult er at de har funnet noe av det som forklarer hvorfor jenter gjør det bedre enn gutter: Jenter er mer samvittighetsfulle, og de er mer nevrotiske enn gutter. Dette bør utdypes litt, da.

De fem store er fem sekker med personlighetstrekk som ligner hverandre. De er forsøksvis gitt oppsummerende navn, men vi liker dem ikke. Fordi ingen korte navn sier særlig mye om trekkene de beskriver. Derfor liker noen av oss å bruke tall i stedet. Eneste problemet med dét er at folk kunne tro at faktor I var bedre enn faktor V. Eller omvendt. Men det har jeg ikke tenkt på før nå, så det er neppe noe stort problem.

Vi liker ikke så godt ordet samvittighetsfull som benevnelse på faktor III. Samvittighetsfull har vanligvis noe med respekt for autoriteter eller andre mennesker å gjøre, men faktor III går mer på tendensen til å like å få jobben gjort helt uavhengig av hva motivasjonen er. Noen liker rett og slett å bli ferdig med ting, uten at det nødvendigvis er for å tilfredsstille noen.

Vi liker definitivt ikke ordet nevrotisisme som benevnelse på faktor IV. Jeg liker å snu skalaen og kalle den følelsesmessig stabilitet. Faktoren går ikke på nevrotisisme som psykiatrisk diagnose, men rett og slett på tendens til å uroe og bekymre seg fremfor å ta ting med ro og la det skure. 

De jentene som altså gjør det bedre enn gutttene er altså ikke nødvendigvis plikttro eller nevrotiske slik som ordene brukes i dagligspråket. Du kan like gjerne kalle dem ryddige og påpasselige. Det vet vi strengt tatt ikke før vi har sett på fasettene. Hvis de finnes.

Men altså, er det noe problem at ryddige og påpasselige elever får de beste karakterene? OK, det hadde kanskje vært kjekt om åpenhet/kreativitet/kultur (faktor V) ble belønnet. 

Også så veldig typisk at den faktoren som predikerer enda bedre enn de to personlighetsfaktorene, er IQ. 

2 thoughts on “Skolen belønner plikttro og nevrotiske elever

  1. Kan jeg anta at du dermed vil erstatte karakterer med en form for personlighetstesting?

Leave a Reply

Your email address will not be published.