Anders Behring Brevik og Aspergers syndrom

I dag blir det slått opp i avisene om kanskje Anders Behring Breivik kan ha aspergers syndrom. Dette er i og for seg interessant, men litt meningsløst dersom han skal forstås bedre.

Det som kjennetegner mennesker med diagnosen er typisk sosial klønethet, vanskeligheter med å leve etter skrevne og uskrevne regler for sosial samhandling, at interesser gjerne er tekniske og å bli svært oppslukt av dem. 

Det har vært en god del kontroverser rundt diagnosen i det siste. Det er foreslått å fjerne den fra neste utgave av diagnosemanualen, og heller innlemme den under autismespekteret. Også diagnosen autisme har det vært kontroverser rundt. Det sies å ha vært en ekplosjonsartet utvikling av autisme i det siste. Det stemmer ikke – diagnostisering av autisme har gått opp, mens diagnostisering av andre læringsforstyrrelser har gått tilsvarende ned.

Det er godt mulig Breivik passer til diagnosen, men

  • Autisme er også et vanlig trekk hos schizofrene. Dersom Breivik er schizofren, er det ikke rart om han har autistiske trekk.
  • Om han får diagnosen, vil ikke det forklare mye. Aspergere er normalt ikke voldelige.

Leave a Reply

Your email address will not be published.