PC i skolen: Mot

Dette er egentlig bare en tabloid utgave av PC i skolen betraktet som skadelig.

PC i skolen er gammel vin på nye flasker. PC effektiviserer ikke undervisningen. Heller enn å bruke data til å automatisere unødvendige, kjedelige eller arbeidssomme sider ved undervisning eller læring, brukes PC som en forlengelse av den tradisjonelle undervisningen. Siden PC-ene ikke er laget spesielt for skolebruk, inneholder de forstyrrende elementer som tar fokus bort fra hva de kunne ha vært brukt til. Elevene bruker dem til å surfe etter spill eller porno. Lærerne (og elevene) må fikse feil i oppsett, nettverk og annnet.

I den grad PC-er kan brukes til å visualisere ting, hadde det holdt lenge med én PC og et smartboard pr. klasserom. Visst kan elevene bruke PC til å levere fancy elevarbeider, men du får ganske mye saks, papir, lim og fettstift for det en PC koster. Å bruke PC til å lete etter informasjon på nettet er mye mer tidkrevende enn å lese det i skolebøker. Informasjonen på nettet er ikke kvalitetskontrollert. Dette favoriserer fokuserte og ryddige elever som får allmenndannelse hjemmefra.

Et alternativ hadde vært å utvikle egne operativsystemer og applikasjoner for skolebruk, slik at PC-ene kunne brukes til å drille elevene i kunnskapsstoff og lærerne kunne hatt full kontroll over bruken. Det finner svært mye forskning på hvordan PC-er kan brukes til å effektivisere undervisning, som f.eks. celeration charting, men dette er så å si ukjent i Norge. Da ville lærerne hatt full kontroll over PC-en, og den ville vært en undervisningsmaskin, ikke en dårlig tilpasning av et verktøy som er ment å brukes til helt andre ting.

Det er helt uaktuelt at norske elever blir sakkende akterut om de ikke har PC-er i klasserommet. Undervisning i bruk av PC krever ikke at alle elevene har en egen PC hele tida, det kan læres i egne tidsbegrensede kurs dersom det pedagogiske opplegget er godt designet.

De som har nytte av PC i skolen er leverandørene av datamaskiner og programmer, og de som drifter dem.

9 thoughts on “PC i skolen: Mot

 1. Det du skriver skiller seg fra det jeg sier på hvilken måte? Eller sagt på en annen måte: Vil denne pedagogiske programvaren, eller fortsinnsvis teorien og metodene den er basert på, bli integrert i et helhetlig opplegg for å skape effektiv PC-basert undervisning?

  Nei, det vil det ikke.

 2. Så ensidig negativ? Ikke en gang litt nyansert?

  Dagens elever er født inn i en verden med internett. De har aldri levd i en verden uten. De finner informasjon, bruker den ukritisk, legger ut leddkledde bilder av seg selv, slenger dritt til hverandre på msn, stjeler åndsverk uten å blunke…

  Hvem skal ta ansvar for å bevisstgjøre dem om ikke skolen? Foreldrene som ikke kan? Ungdommene på egenhånd?

  Jeg foreslår at du tar turen ut i skolen og ser hva som skjer, for det er tydelig at det er en del ting du ikke har fått med deg. Finn skoler hvor pc-bruk fungerer, det finnes mange dyktige lærere der ute som bruker mye pc med klassen sin. Og du – det er bare på videregående elevene har egen pc. Og hvis du kjeder deg, kan du alltids ta en titt på http://www.viten.no for å se et eksempel på gode, pedagogisk tilrettelagte websider.

 3. Jeg får si som den sveitsiske fysikeren Wolfgang Pauli, en gang han skulle vurdere en artikkel som en kollega hadde skrevet:
  "This isn't right. This isn't even wrong".
  Om det er skrevet i fullt alvor er vanskelig å si. Om det er det, bør forfatteren ta seg en tur ut, og følge undervisningen til en digitalt kompetent lærer.

 4. Ble oppfordret på twitter – et sosialt medium på intenettet – om å kommentere dette innlegget. Dette var å unyansert og ensidig at jeg ikke orker å ta fatt i det en gang. Fortsetter heller med å bruke kvelden til å lese gjennom alle de flotte wikiene elebvene mine har laget i norskfaget denne uken. Hvis du vil komme på besøk og ta en titt på hvordan vi faktisk bruker pcen i skolen så er det bare å gi beskjed.

 5. Jeg har sett på viten.no. Jeg ser ikke at sånn de sidene kan være mer effektive enn å lese i ei bok. Det er fancy med farger og sånn, men er det interaktivt? Du kan trykke på knapper for å bla videre. Du kan løfte sider i ei bok, også. Film-snuttene på PC-en kan man vise på TV med video. Etc. etc. etc.

  Du har fortsatt problemet med at PC-ene kan brukes til alt mulig annet enn å bruke programmene. Du har fortsatt problemet med at mange lærere ikke er spesielt digitalt kompetente.

  Argumentene i blogginnlegget har jeg forresten fått fra en lærer, alle sammen, så jeg ser at det må være en viss uro blant de innfødte.

 6. Du argumenterer, etter det jeg forstår, ut i fra en tanke om at "alt mulig annet" enn å bruke visse programmer automatisk er negativt.

  La oss snu litt på flisa og tenke at nettopp dette er en bra ting. Det er en bra ting fordi det betyr at elevene ikke har fått muligheten til å lære seg NÅR de kan/bør/må bruke andre programmer, og når de må følge lærers beskjeder.

  Det er dette jeg tror er litt av problemet med IKT i skolen i dag. Elevene får ikke råderett over sin egen PERSONLIGE datamaskin før de kommer så langt som til videregående skole. Hvordan kan man da forvente at de skal kunne ha den digitale kompetansen på plass om når det er "greit" å gjøre andre ting enn det læreren har gitt beskjed om?

  Mange, for ikke å si de fleste, elever får i dag sin digitale kompetanse gjennom å sitte hjemme på en datamaskin der de har full råderett over innholdet på den. Den råderetten betyr at programmer blir installert, nettsider besøkt og nye bekjentskaper etablert. Men hvilke rollemodeller har de? Hvem lærer de dette av? Foreldre er gjerne bare glad til så lenge barnet sitter i ro med datamaskinen på fanget og er stille en time eller to. Det siste håper jeg for alt i verden er en stereotypi.

  Personlig er jeg altså en ganske stor tilhenger av å få inn bruk av datamaskin så tidlig som mulig uten at man skal være avskåret fra noe som elevene har tilgang til fra sin maskin hjemme.

  Innledningen i læreplanens generelle del sier dette:
  "Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi."

  Jeg påstår alstå at man ikke kan gi barn god digital kompetanse til livets oppgaver, om livet på skolen og det ekte livet, kall det gjerne RL, er totalt forskjellige.

  Se forøvrig mitt blogginnlegg om "byråkratpedagoger": http://www.dalstroka-innafor.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published.