Jeg – Norges fremste ekspert på personlighetstesting

Jeg kom over denne på Atekst nå nylig. VG på papir, 2008-04-16, forteller at

Psykolog og Norges fremste ekspert på personlighetstester, Rolf Lindgren, hevdet i gårsdagens VG at det kreves utdannelse innen klinisk psykologi for å gi tilbakemeldinger på en slik test.

La meg først få understreke at jeg synes at det hadde vært veldig fint om dette var sant, men det er det dessverre ikke. Det finnes psykologer i Norge som har holdt på med dette i mange flere år enn jeg, og det finnes psykologer som har arbeidet langt mer aktivt med konstruksjon av tester enn jeg. Jeg vil til nød være villig til å forsvare én av de fremste.

Jaja. Spør du meg om noe som har med personlighetstesting å gjøre, vil det jeg sier antagelig være riktig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.