Psykopater finnes ikke

Denne artikkelen har stått på trykk i Dagens Næringsliv torsdag 12. mai 2005.

 

Jeg vil gjerne få kommentere den interessante artikkelen om psykopater som sto i DN mandag 9 mai. 05

 

Det første man bør vite om psykopater er at de ikke finnes. Diagnosen er fjernet fra de to store diagnostiske manualene (DSM-IV og ICD-10) og nyansert med et sett av forskjellige diagnoser for personlighetsforstyrrelser. Dette kommer av at forskning viste at den opprinnelige psykopat-diagnosen var for enkel. Likevel brukes diagnosen på folkemunne.

Når man kaller sjefen – eller andre mennesker man er nødt til å forholde seg til – for psykopat, fritar man seg selv for ansvaret for endring. Hvis sjefen er psykopat, ligger hele problemet hos vedkommende og er umulig å gjøre noe med.

Det er forsket på slike sjefer som gjerne får merkelappen psykopat. De har gjerne dårlig selvinnsikt, men dette kan avsløres ved bruk av personlighetstester. Ved 360º-evaluering – det vil si at ikke bare sjefen får en personlighetstest, vedkommende blir også vurdert av overordnede, underordnede og kolleger – har slike mennesker de største forskjellene mellom egen og andres vurdering på varme-dimensjonen, som er en av personlighetsdimensjonene i personlighetspsykologien. Slik kan man avsløre hvem som risikerer å utvikle en slik lederstil at de blir omtalt som psykopater.

Sjefer som blir kategorisert som psykopater har gjerne tilegnet seg en type tøff lederstil, som de tror er hensiktsmessig, og som de ikke får noen tilbakemelding på. Dette er naturligvis uheldig for alle parter, men ansvaret for å gjøre noe med det ligger hos alle.

4 thoughts on “Psykopater finnes ikke

 1. Hei denne er jo ikke ny – likevel er den ny for meg, så her kommer en kommentar.

  Psykopat diagnosen har jo kommet og gått i psykiatrien gjennom årene. Hva er de nye betegnelsene ? (spør av nysgjerrighet) Jeg synes det er en forskjell på Psykologiens/ psykiatriens behov for presise dioagnosesystem (for å kunne yte rett behandling) og hva folk sier om folk. "han er f*** meg en j*** psykopat" o.l. I endel tilfeller synes jeg faktisk det er mer enn beskrivende nok.

 2. del 2
  Ektefeller som har vært utsatt for slike, og kommet seg ut av årelange mishandlingsforhold er kun ett eksempel (nå sier jeg ikke at alle som har blitt/er mishandlet har vært utsatt for en "psykopat" – Men jeg mener at først når man kan sette ord på ting, kan man endre det (eks. løpe som inni h*** vekk)

  Når man snakker om arbeidsliv og drittsekker som ledere, som manipulerer, hersker, mobber etc. på arbeidsplassen og synes som de er blottet for empati – er kanskje ikke alltid "Psykopater" i psykiatrisk forstand, men om det er virkelig ille er begrepet tilstrekkelig godt til at medarbeideren innser at allminnelige tiltak og sosial adferd ikke hjelper og at andre handlinger er mer effektive. (- som f. eks. å løpe som inni h**** og finne seg en ny jobb.) Det er som kjent ikke nødvendig å ta alle kriger, noen ganger er det bedre å sette egne grenser og forhode seg til å skape et bedre liv for seg selv, enn å tro at man kan endre sjefen sin…

 3. Hei!
  Ser at dette ikkje er ein ny post, men må likevel kommentere kort.

  For det første; sjølv om ikkje "psykopat" lenger er del av verken ICD eller DSM, betyr ikkje det at dei ikkje eksisterar. Diagnosar kjem og går, og akkurat psykopati-diagnosen har ikkje vore med i dei siste versjonane. Psykopati er likevel eit særdeles aktivt forskingsfelt, og det er brei einigheit om at begrepa som erstatta psykopat-diagnosen, "antisosial personlegheitsforstyrring" i DSM og "dyssosial personlegheitsforstyrring" i ICD, ikkje er presise nok. (Ein kan oppfylle desse diagnosane utan å vere psykopat, men dei fleste psykopatar vil òg oppfylle diagnosen DPF.) Forsking med hjerneavbilding har blant anna vist samanhengar mellom skåre på Hare sin Psychopathy Checklist – Revised og manglande aktivitet i hjerneområde som prosesserar emosjonar. Så at psykopatar finst er det liten tvil om.

  Du har heilt rett i at den opprinnelege psykopat-diagnosen var for enkel. Nyare forsking opererar med underfasettar av psykopati, og kan skilje mellom ulike typar psykopatar. Det er langt frå umogleg at psykopati vil bli reintrodusert i framtidige versjonar av dei diagnostiske manualane.

 4. Bruken av psykopati-begrepet i daglegtale er naturlegvis ikkje heldig, og begrepet har sjølvsagt ikkje samme betydning i daglegtale som i forskning. Å avgjere om ein person er psykopat eller ikkje er ein omfattande prosess som må gjerast av folk med trening i slikt. Sjølv om ein sjef/overordna/ektefelle oppfører seg som ein drittsekk, manipulerar og lyg, så er ikkje det nok til å omtale nokon som psykopat.

  Kan forøvrig referere til Patrick, C. J. (Ed.) (2007) Handbook of Psychopathy, New York, NY: The Guilford Press.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *