Skinner mot Chomsky

B.F. Skinner grunnla den retningen eller det perspektivet innen psykologi som kalles atferdsanalyse, og regnes av mange som det 20. århundres mest innflytelsesrike psykolog. Imidlertid er atferdsanalysen kommet i betydelig vanry de siste mange år. Det sies ofte at den kjente lingvisten og samfunnskritikeren Noam Chomsky i 1959 knuste atferdsanalysen i sin anmeldelse av Skinners bok Verbal Behavior. At Chomskys kritikk er basert på en grunnleggende misforståelse av Skinners bok ble aldri avslørt. Skyldes dette en svakhet i selve vitenskapen?

Continue reading “Skinner mot Chomsky”