Hvilke ord kan man forvente at folk kan?

Jeg skriver ganske mye, og noe av det jeg liker, er å skrive om vanskelige ting slik at folk forstår dem. Dessverre kan jeg en del ting som er så vanskelig at det slett ikke er så lett å skrive om dem slik at folk forstår dem. Derfor pleier jeg alltid å la andre lese gjennom det jeg skriver: Gjerne en annen ekspert på temaet, og en representant for målgruppa. Men én ting jeg ofte bommer på: Hvilke ord kan jeg forvente at folk kan?

Continue reading “Hvilke ord kan man forvente at folk kan?”