Sensorens klagesang

Av og til er jeg sensor på Høgskolen i Akershus. Kurset jeg er sensor i heter «Læring i Komplekse Systemer.» Det er et kurs i organisasjonspsykologi fra (blant annet) et atferdsanalytisk perspektiv. Her er noen linjer om hvordan jeg sensurerer, som burde kunne inspirere den begavede men uerfarne leser i hvordan sensor blir a) glad og b) setter OK karakter.

Continue reading “Sensorens klagesang”