Tester som mestrer

Sendt til Dagbladet som kommentar til Barn som mestrer – og ikke mestrer 2012-03-16 og refusert av Dagbladet 2012-03-19

Pettersvold og Østrem leverer en betimelig og ventet kritikk av testing av barnehagebarn Dagbladet 15. mars i år. Noe av kritikken treffer imidlertid ikke der den skal.

Continue reading “Tester som mestrer”

Effekt av IQ

Sendt som innlegg til Dagbladet.

Det er vanskelig å forholde seg rasjonelt til den retorikken som filosof Bjørn Yngve Tollefsen bruker i sin polemikk mot meg i Dagbladet 13.08.06. Etter «Ceci n’est pas une pipe» kan hvem som helst snu noe på hodet og tro de er originale. Edgar Allan Poes M. Dupin kommenterte kynisk: «The mass of the people regard as profound only him who suggests pungent contradictions of the general idea.» I et av forordene til Mervyn Peakes Gormenghast poengteres det at dersom naboen legger hellene på langs i hagen, kan du prøve å være original og legge dem på tvers. Det trengs en Peake for å gjøre noe som avgjort er noe helt annet. Det virker som om Tollefsens tror han tilfører diskusjonen om IQ-testing noe nytt ved enkelt å snu ting på hodet, og det gjør det vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Continue reading “Effekt av IQ”

Djupedal og barneoppdragelse

Trykket i Dagbladet 13. juli 2006.

Dagbladet presenterer noen pussige betraktninger på lederplass 11. juli. Det dreier seg om metoder for å få økt disiplin i skolen, noe OECD-rapporter viser at Norge spesielt sliter med. Det er naturligvis et PR-messig problem at grunnleggende metoder må brukes for å lære barn disiplin. Det er naturlig å spørre om det er nødvendig. Når problemet er at barn ikke har inne grunnleggende oppførsel, er det imidlertid fornuftig å lære dem det. Metodene Djupedal presenterer (som altså er basert på token economies ), har vist seg å være svært effektive ikke bare i fengsel, som Dagbladet polemiserer, men i alle sammenhenger hvor det har vært nødvendig å lære mennesker grunnleggende oppførsel raskt.

Continue reading “Djupedal og barneoppdragelse”