Litt om saken i TV2 om rektor som meldte foreldre som søkte om tilpasset opplæring til barnevernet

En sak har alltid mange sider, og her trekker den fram de verste sidene i folk.

Kort synopsis: Foreldre har barn som sliter med at matten på skolen er for lett. De ønsker tilpasset opplæring, noe barnet har krav på. Skolen og foreldrene er ikke samsynte, og foreldrene presser på. Skolen melder foreldrene til barnevernet fordi skolen mener foreldrene skaper konfliktmed skolen og at dette går ut over barnet. Barnevernet henlegger saken men tilbyr hjelp til å kommunisere mellom skole og foreldre.

Jeg tror ikke rektor er spesielt inkompetent, heller ikke lærerne: De håndterer sikkert normale problemer som de har normal forutsetning for å håndtere. Derfor er jeg ikke i tvil om at det er sant at skolen og kommunen blir opplevet som helt supre for de aller fleste som bor i kommunen og bruker skolen.

Det som er problemet, er jo hvordan skolen håndterer problemer de ikke forstår at de ikke har forutsetning for å mestre. Da stilles de på prøve.

At skolen har gjort mye galt her, behøver ikke bety at de vanligvis gjør mye galt. Det er altså all grunn til å ta på alvor de som menter at de opplever kommunen som fin og skolen som god. Den er helt sikkert det – for de fleste

Det er vanlig å være stolt av bygda si og av skolen sin. Det er veldig, veldig, veldig vanskelig å få folk til å slutte med det – og ikke engang ønskelig.

Det bygda og skolen må forstå, dog, er at av og til gjør folk som normalt er flinke, svært grove feil.

Det er åpenbart at det er det som er skjdd her.

Jeg tror folk snakker litt forbi hverandre. TV2 har vist alle relevante sider av denne saken. Når folk klager over at TV2 har vært ensidig, er det naturligvis fordi folk opplever at hele skolen og hele kommunen har fått svi – uten å gi skolen og kommunen anledning til å vise at den også gjør mye bra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.