Slått ut av personlighetstest – og hva så?

Jeg leser i Aftenposten om Astrid Lunke som fikk hakeslepp over å bli stemplet som sky og reservert, og jeg tenker litt på vegne av oss som er sky og reserverte. Eller kanskje jeg ikke helt er det. Men det er ikke poenget.

Det er en grunn til at jeg startet prosjektet i Veritas i 2001, var det vel, for å innføre ei sertifiseringsordning for brukere av arbeidspsykologiske tester. Fortsatt vet jeg ikke om noen arbeidspsykologiske tester som kan stemple noen som sky og reservert, og jeg er sertifisert på ganske mange. Men ikke alle, så det kan godt hende. Men likevel. Hva sier nå dette om personen som blir testet, at hun står frem med fullt navn i Aftenposten og bedyrer at nei, det er hun såmen ikke?

Ingenting, egentlig. Men jeg tenker på hva dette sier om testing.

For det første: I en ordentlig test sammenligens man med tusenvis av mennesker. Hvis du får hakeslepp av at du er sky og reservert sammenlignet med tusenvis av mennesker, kan det tenkes at det sier en del om hvem du omgås. Hvem sammenligner du deg egentlig med? 

For det andre: Hvor stor er risikoen for å komme feilaktig ut som sky og reservert i et intervju, i forhold til risikoen for å komme feilaktig ut som sky og reservert i en test? Fasitsvar med to streker under: Den er dobbetl så stor i et intervju, hvis testen er god.

For det tredje: Det settes spørsmålstegn ved om testen måler riktig, men det diskuteres ikke om det faktisk spiller noen rolle for stillingen om man er sky og reservert. Og faktisk: I de jobbanalysene jeg har gjort, og dem er det en del av, er det sjelden slike faktorer spiller noen rolle for leveringsdyktighet. De gjør det i salgsstillinger og noen typer lederstillinger. 

For det fjerde: Det kommer fram av artikkelen at dette er en hjemmesnekret test, og leverandøren påstår at den er kvalitetssikret i Sverige. Newsflash: Det finnes ingen slik kvalitetssikring i Sverige. Det finnes en tjeneste hvor man kan få gransket og evaluert testen, og så få en rapport om hvor god den er. Rapporten er skrevet i et teknisk fagspråk som jeg og elleve andre mennesker i Skandinavia kan lese, og de er så dyre at bare nerder forstår verdien av dem og gidder å kjøpe dem. En del testforlag har løyet i årevis om at testen deres er godkjent i Sverige. Da er det, formodentlig, dette de mener.

2 thoughts on “Slått ut av personlighetstest – og hva så?

  1. Valg av tåpelig personlighetstest kan fortelle mer om arbeidsgiveren enn arbeidstakeren. Det kan røpe at arbeidstakeren er i ferd med å gå til en arbeidsplass hvor forskning står svakt. Så i en situasjon hvor arbeidstakeren kan velge og vrake mellom arbeidsplasser, mener jeg at valg av feil testing kan være fatalt for arbeidstakeren.

  2. De færreste arbeidstakere har kompetanse på å evaluere intervjusituasjonen – dessverre. Og enda verre – en del arbeidsplasser som verdsetter kvalitet på veldig mange områder, tar ikke sin egen medisin når det gjelder kvalitetssikring ved ansettelser.

    Det beste du kan gjøre er å kjenne firmaet som sådan fra flere kilder. Du lærer dessverre ikke nødvendigvis veldig mye under selve ansettelsesprosessen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.