Da kan vi intelligensteste barn i alderen 6-16

Det har vært ønske, formidlet til både Mensa og Lykkelige barn, å ha flere tilbud for privat WISC-testing av barn. Delvis fordi PPT nødig utreder barn bare dersom foreldre mistenker at barnet er begavet, og delvis fordi mange kommuner har lang ventetid hvor WISC-testing er en flaskehals. Mensa tilbyr privat WISC-testing nå.

WISC-IVMensas tilbud er ikke et alternativ til PPT-utredning. Bare PPT kan utrede, og bare PPT kan henvise til BUP og andre instanser. Men PPT kan ta imot en WISC utført av Mensa (hør med din PPT først om de er villige til det, og understrek at barnet blir WISC-testet av psykolog!), og derved sørge for at ting skjer raskere. Og dersom PPT ikke vil WISC-teste, så er dette et tilbud til de som ønsker å få bekreftet om barnet deres er begavet.

Tilbudet fra Mensa inkluderer en time samtale med barnet før testing og en time veiledning av foreldre etter testing, uavhengig av testresultatet. Vi vil nødig bare gjøre en test – intelligenstesting av barn har flere etiske aspekter som ikke i like stor grad teller for voksne. Vi vil være sikre på at barnet forstår hva som skal skje og at de voksne forstår hva resultatet innebærer.

Mensa kan ikke tilby refusjon via NAV, derfor er dette ikke billig: Vi setter i hvert fall foreløpig prisen til 6500,– (ikke MVA-belagt tjeneste).

Lokalet vi normalt vil bruke ligger i Romerike Helsebygg, Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm, bak Lillestrøm bussterminal. Det er ca. to minutter å gå fra Lillestrøm togstasjon, som igjen ligger ca. 10 minutter med tog fra Oslo.

Vi regner vel ikke akkurat med å bli oversvømt med henvendelser. Dette er ganske enkelt et tilbud til de som er interessert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *