Nei, man får ikke øket IT-kompetanse av å spille dataspill

SafariScreenSnapz006.png

Kulturavdelinga i Rogaland fylkeskommune kommer med et at av de mest dataanalfabetiske utspillene jeg har sett på lenge.

Nei, en datamaskin er ikke en magisk dings som man blir proff på bare av å bruke den og av å oppdage mulighetene. Skal man lære seg å bruke data ordentlig, må man kunne mye. Det man lærer av å spille spill på en datamaskin er at man kan spille spill på den. Man lærer ikke å lage stiler i Word; at det går an på bruke andre programmer til å skrive tekster enn Word; og man lærer ikke at standardisering av dokumentformater ikke betyr at alle skal bruke Word. For eksempel.

Digital kompetanse generaliserer bare til det man faktisk har kompetanse i. I riktig gamle dager trodde man at kunnskap generaliserte (dette henger sammen med en forlatt psykogisk vinkling som het fakultetsteori). F.eks. trodde man at dersom man lærte et språk som krevde disiplin, ville man bli disiplinert rent generelt. Derfor skulle alle lære latin.

Hvis man, slik tilfellet tydeligvis er med Ine Marit Torsvik Bertelsen, ikke kan nok om IT til å forstå at en datamaskin er mange forskjellige ting avhengig av hva den brukes til, vil man tro at dersom man kan bruke den til én ting kan man bruke den til alt.

Hvis man skal lære å bruke Word effektivt til å skrive dokumenter, må man f.eks. kunne bruke stiler. Det er det veldig få som kan, ikke engang de som har Datakortet eller IT fra skolen kan slikt. Dette er ting man må sette seg ned og bli undervist i. Det hjelper ikke hvor mange dataspill man kan.

Nei, foreldre, skal ungene deres utvikle digital kompetanse, ta dem heller med ut i skogen og fortell dem hva de ser. Instruer ungene i hva forskjellige slags grass heter og forskjellige slags trær. Så lærer ungene noe de kan skrive om i Word. Og får de ordentlig datakompetanse, vil de lære seg sånne ting som at det er mulig å skrive det i annet enn Word, og at dersom de vil systematisere og kategorisere kunnskapen sin, må de lete etter det. Men sånn datakompetanse får man ikke av å lære at en datamaskin kan brukes til å spille spill.

Ine Marit Torsvik Bertelsen, skaff deg IT-kompetanse før du gir råd om IT.

One thought on “Nei, man får ikke øket IT-kompetanse av å spille dataspill

  1. Moren til Vilde har blogget veldig bra rundt dette emnet: http://www.hjemmemamma.com/varevildedager/2009/09

    Når det sannsynligvis ikke slik at fokusen er å bruke mange timer hver dag på å spille dataspill, men det å kunne ta i bruk datamaskinen fra en veldig ung alder er viktig.

    Jeg vokste opp med datamaskiner og fikk med meg mesteparten av utviklingen som foregikk, har hatt enorme positive verdier av den kunnskapen og erfaringene jeg har i dag. Har brukt ganske mye timer på spill, og da spesielt fokus på skyte- og strategispill.

    Det er mye lærdom man får av ulike former for dataspill, er viktig med variasjon. Det handler mindre om det å faktisk bli vant til keyboard, mus, osv. og mer om konseptuell og grunnleggende forståelse av prinsipper og mønster som senere kan anvendes i ulike sammenhenger.

    Kommer til å skrive mitt eget innlegg rundt dette når jeg får tid, på http://www.digitallivsstil.no

Leave a Reply

Your email address will not be published.