Darwin var agnostiker

Trykket i Romerikes Blad 2009-01-17

Steinar Brox’ refleksjoner 9. januar 2008 er litt typisk for de som ønsker å bygge en slags bro mellom tro og vitenskap. De bygger, etter mitt syn, på populære og feilaktige oppfatninger av hva vitenskap er og hvordan det foregår.

Vi vokser opp med tro fra alle kanter, mens vitenskap er noe få lærer særlig mye om. F.eks. er det mulig å avlegge eksamen på videregående skole uten å kjenne Darwins historie. Han var ikke den eneste som hadde en teori om evolusjon, men han var den første til å publisere. Brox hevder at Dawkins lyver om Darwins religiøse overbevisning, men at en professor i biologi fra Oxford skulle ta sjansen på å lyve om slikt på TV er helt usannsynlig. Darwin levde lenge etter at han publiserte «Artenes Opprinnelse» i 1859 og ble stadig i sterkere tvil om han trodde på noen skaper. Han deltok lite i den type debatter, og pleide etterhvert å omtale seg som «agnostiker,» etter T.H. Huxleys definisjon fra 1869 – det siste bla. ifølge Encyclopædia Britannica. Så nei, Darwin bevarte ikke troen.

Det er kanskje ikke pent av Dawkins å fortelle en skoleklasse at de er indoktrinerte, selv om det er sant. Men spørsmålet om han selv tror han er objektiv er veldig pussig. Dawkins er forsker og vitenskapsmann. I og med at systematisk tvil er grunnlaget for det han driver med, vet han godt at han ikke er objektiv. Men vitenskapen inneholder mekanismer for å takle egen mangel på objektivitet. Det er bl.a. derfor han skriver bøker og publiserer vitenskapelige artikler.

Religionene oppmuntrer ikke til refleksjon rundt dogmene sine. Den dualismen Brox etterlyser bør ikke være mellom vitenskap og tro, men mellom hva vi vet og hva vi ikke vet. Vitenskapen skiller skarpt mellom hva som er sannsynliggjort og hva som ikke er det, og oppfordrer til å la det vi ikke vet stå åpent. Religionens metode er å trekke svar ut av autorieter heller enn å åpent innrømme at det vi ikke vet, det vet vi ikke. At Stalin og Mao tok liv i ateismens navn er en helt absurd påstand. Stalin og Mao opererte langt unna den ydmykheten som vitenskapen forlanger. Stalin og Mao led begge av altfor mye tro og altfor lite tvil. Som professor og nobelprisvinner Bertrand Russel sa det: Jeg vil ikke dø for mine overbevisninger. Jeg kan jo ta feil.

2 thoughts on “Darwin var agnostiker

 1. Steinar Brox har uttrykt ønske om at hans tilsvar også legges ut. Herved gjort.

  <h2>Darwin og ateismen</h2>

  Etter å ha vært på reise, ser jeg at psykolog Rolf Lindgren, Fetsund den 17.1 har skrevet et leserinnlegg som reaksjon på min kommentar den 9.1 ”Hvis Darwinåret misbrukes.” Denne debatten er så viktig at jeg mener det er nødvendig med noen faktiske avklaringer. Lindgren hevder at mitt syn er typisk for dem som ønsker å bygge en slags bro mellom tro og vitenskap. Hvordan han kan skrive dette, skjønner jeg ikke, all den tid jeg skrev, sitat: ”Vi må slå oss til ro med dualismen mellom tro og vitenskap.” Siden Lindgren videre påstår at mitt syn bygger på populære oppfatninger av hva vitenskap er og hvordan det foregår, får jeg kanskje først sitere for psykologen den leksikalske definisjonen av ordet dualisme: ”I faglig språkbruk betegner dualisme en teori eller lære som hevder to motsatte prinsipper som ikke antas å kunne forenes i en høyere enhet.” Jeg håper Lindgren lytter bedre til sine pasienter enn måten han leser min kommentar på.

  Jeg har aldri ment at tro og vitenskap kan forenes på den måten som Lindgren antyder. Derimot reagerer jeg sterkt på vitenskapsfolk som driver troslignende misjonering inn på sitt fagområde, akkurat på samme måte som jeg i kommentaren sier fra når religiøse kommer med liksomvitenskapelige argumenter på troens område. Jeg synes Lindgren er på god vei inn i den troslignende tåkeheimen med sin åpenbare kopling, for ikke å si brobygging mellom vitenskap og ateisme. Det er på tide at ateister snart forstår at en oppfatning som bygger på det stikk motsatte av tro, logisk sett også blir et trospostulat. Rent vitenskapelig kan du verken bevise tro eller ikke-tro.

  Det betyr selvsagt ikke at jeg mangler respekt for folk med en ateistisk oppfatning, på samme måte som jeg selvsagt respekterer religiøst troende. I tv-serien om Darwin reagerte jeg først og fremt på at professor Dawkins drev kvasivitenskapelig ateistsk misjonering på samme måte som Lindgren faktisk gjør. Lindgren argumenterer sågar med at Darwin var agnostiker, mens jeg skrev at det for så vidt var uinteressant hva Darwin trodde eller ikke trodde. Jeg synes ikke Lindgren skal forsøke seg for mye med vitenskapsteoretisk belæring overfor andre. Hans eget fag har nok av eksempler på tvilsomme forsøk på å skape enhetsvitenskap (les gjerne brobygging) mellom naturfag og humanoria, men der faget åpenbart mangler grunnleggende empiri av den typen somatisk medisin klart har.

 2. Steinar Brox har uttrykt ønske om at hans tilsvar også legges ut. Herved gjort.

  Darwin og ateismen

  Etter å ha vært på reise, ser jeg at psykolog Rolf Lindgren, Fetsund den 17.1 har skrevet et leserinnlegg som reaksjon på min kommentar den 9.1 ”Hvis Darwinåret misbrukes.” Denne debatten er så viktig at jeg mener det er nødvendig med noen faktiske avklaringer. Lindgren hevder at mitt syn er typisk for dem som ønsker å bygge en slags bro mellom tro og vitenskap. Hvordan han kan skrive dette, skjønner jeg ikke, all den tid jeg skrev, sitat: ”Vi må slå oss til ro med dualismen mellom tro og vitenskap.” Siden Lindgren videre påstår at mitt syn bygger på populære oppfatninger av hva vitenskap er og hvordan det foregår, får jeg kanskje først sitere for psykologen den leksikalske definisjonen av ordet dualisme: ”I faglig språkbruk betegner dualisme en teori eller lære som hevder to motsatte prinsipper som ikke antas å kunne forenes i en høyere enhet.” Jeg håper Lindgren lytter bedre til sine pasienter enn måten han leser min kommentar på.

  Jeg har aldri ment at tro og vitenskap kan forenes på den måten som Lindgren antyder. Derimot reagerer jeg sterkt på vitenskapsfolk som driver troslignende misjonering inn på sitt fagområde, akkurat på samme måte som jeg i kommentaren sier fra når religiøse kommer med liksomvitenskapelige argumenter på troens område. Jeg synes Lindgren er på god vei inn i den troslignende tåkeheimen med sin åpenbare kopling, for ikke å si brobygging mellom vitenskap og ateisme. Det er på tide at ateister snart forstår at en oppfatning som bygger på det stikk motsatte av tro, logisk sett også blir et trospostulat. Rent vitenskapelig kan du verken bevise tro eller ikke-tro.

  Det betyr selvsagt ikke at jeg mangler respekt for folk med en ateistisk oppfatning, på samme måte som jeg selvsagt respekterer religiøst troende. I tv-serien om Darwin reagerte jeg først og fremt på at professor Dawkins drev kvasivitenskapelig ateistsk misjonering på samme måte som Lindgren faktisk gjør. Lindgren argumenterer sågar med at Darwin var agnostiker, mens jeg skrev at det for så vidt var uinteressant hva Darwin trodde eller ikke trodde. Jeg synes ikke Lindgren skal forsøke seg for mye med vitenskapsteoretisk belæring overfor andre. Hans eget fag har nok av eksempler på tvilsomme forsøk på å skape enhetsvitenskap (les gjerne brobygging) mellom naturfag og humanoria, men der faget åpenbart mangler grunnleggende empiri av den typen somatisk medisin klart har.

Leave a Reply

Your email address will not be published.