PISA nok en gang

Noe av det verste jeg har sett fra politikerhold er uttalelsene fra Hildur Horn Øien (KrF) og Ole Jacob Johansen (FrP) i lokalavisa mi, Asker og Bærums Budstikke. De blir provosert av at foreldre skyver ungene foran seg når de går i fakkeltog i protest mot skolekutt, og avslører dermed hvordan politikere tenker rundt skolen: Partienes skolepolitikk skal gi stemmer til partiet, ikke bedring i skolen. Innholdet i skolen er irrelevant; elevene har ikke stemmerett. Skolen er ikke til for foreldrene – men skolepolitikken er til for foreldrene, og politikerne er ikke i en verden hvor skolepolitikken dreier seg om innholdet i skolen.

PISA-undersøkelsene og FrPs oppslytning tyder på at skolen verken har lykkes i å gjøre elevene til gangs mennesker eller kunnskapsrike mennesker. Dette finnes det motmiddel mot – men pedagogene vil ikke bruke dem.

Det som kommer til å skje nå, er at vi går tilbake til kateterundervisning – altså at en autoritær lærer messer fra tavla mens elevene noterer. Det er bedre enn den progressive skolen og de fullstendig ubegrunnede ideene som førte til overfokusering på læring i sosial kontekst og anvar for egen læring, men det er langtfra det beste vi kunne ha hatt. Det har ikke skjedd noe innen forskning på læring de siste mange år som motbeviser at læring av grunnleggende ferdigheter skjer mest effektivt når informasjon presenteres for elevene og elevene reagerer tilbake på den presenterte informasjonen.

Feilen med klassersomsmodellen er at den er laget for en gjennomsnittselev som ikke finnes. Alle må følge samme tempo, og hele klassen vet hvem som ikke gjorde det bra på forrige prøve – og hvem som gjorde det best. Den passer for de elevene som klarer å forme seg selv etter gjennomsnittseleven.

Programmert instruksjon ville rette på alt dette. Det har vært kjent i over femti år at programmert instruksjon er mer effektivt, mer spennende og får med seg en større mengde av elevene (sålenge ingen har direkte hjerneskade, i de fleste tilfeller alle sammen) enn kateterundervisning. På de laveste klassetrinnene kunne vi byttet ut lærerne med et lavere utdannet teknikerkorps som underviser ungene etter oppskrift. Mye av undervisningen kunne foretas på datamaskiner, og elevene ville gå videre til høyere klassetrinn ettersom de behersket det grunnleggende stoffet. Vi ville fått verdens mest effektive skole hvis vi som første land i verden institusjonaliserte vitenskapelig heller enn ideologisk basert pedagogikk.

Det er i hvert fall det jeg ønsker meg til jul – en skole hvor det spiller en rolle om en følger med eller ikke. Elllers håper jeg noen har funnet ønskelista mi på Amazon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.